KRONIKA OBCE

 

SEZNAM - OBSAHOVÝ LIST

 

 

Značka

Název – Popis

Listů

     

01

Oskenované, kompletní zápisy kroniky z let 1984 – 1994

61

02

Elektronické opisy zápisů do kroniky z let 1984 – 2002

63

03

Oskenovaný zápis kroniky ZO SSM při JZD Rozvoj – rok 1975

50

04

Oskenovaný zápis kroniky ZO SSM při JZD Rozvoj – rok 1976

32

05

Oskenovaný zápis kroniky ZO SSM při JZD Rozvoj – rok 1977

46

06

Oskenovaný zápis kroniky ZO SSM při JZD Rozvoj – rok 1978

19

07

Elektronické opisy zápisů kroniky z let 2003 - 2010 132
     
 

CELKEM

403

 

Přílohy ke kronice

 

P01

1945 – 1960 Historický snímek, noviny z 50. let

4

P02

1961 – 1970 Masopust

5

P03

1971 – 1975 Draní peří, parta rostlinné výroby JZD

2

P04

1976 – 1980 Dukla Praha v Trstěnicích, sport ve vsi

19

P05

1978 – 1982 Oslavy 1. máje

12

P06

1979 – VČS JZD v Drmoulu

5

P07

1979 – Oslavy výročí založení JZD

9

P08

1980 – 82 Mateřská školka

11

P09

1981 – Snímky vesnice z věže kostela, hodinový stroj kostelních hodin

2

P10

1982 – Zájezd do Lidic, Oberlozy NDR a pražské Ruzyně

5

P11

1983 – Stavění májky

3

P12

1985 – 40. výročí osvobození ČSSR, memoriál P. Opavy, pouť

8

P13

1986 – Oslavy mezinárodního dne žen

5

P14

1987 – Masopust, Oslavy 70. výročí VŘSR, domy k demolici, Jan Šíma

24

P15

1988 – 40. výročí JZD, Vítání občánků, Oslavy založení SPOZ, Pouť

19

P16

1989 – Vítání občánků, Pouť, Horní Ves, SPOZ, noviny 1990

13

P17

1990 – Vítání občánků, Volby, Mikuláš, Stříbrné svatby, Besídka s důchodci

21

P18

1991 – Vítání občánků, ČOV, Kanalizace H.Ves, demolice

6

P19

1992 – KOMPEK, Besídka s důchodci, Ranč Eldorado, ČOV,

18

P20

1993 – Besídka s důchodci, Kostel sv. Víta, Ranč Colorado,

14

P21

1994 – Volby do obecního zastupitelstva

2

P22

1997 – Jednota, Trafika, dům Bicencových

5

P23

2004 – Snímky vesnice

13

P24

Autobazar Top Car

6

P25

Historická mapa obce Neudorf (Trstěnice)

2

P26

JZD ROZVOJ, pracovní záběry

33

P27

Letecké snímky obce

3

P28

Penzion KURI

3

P29

Povodeň v Horní Vsi

4

P30

Převod pozemků Armády ČR na obec

3

P31

Svazáci – kolem roku 1975

2

P32

Sport v obci – historie a vývoj sportu

13

P33

Zámeček Berchen-Bogen

4

P34

2006 a 2007 – Snímky obce

50

P35

Zlatá svatba manželů Marie a Josefa Rotbauerových

6

P36

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva za roky 1994, 1998, 2002, 2006

7

P37

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva za roky 2000, 2004

6

P38

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  1996, 1998, 2002, 2006

4

P39

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR 1996, 2002, 2006

10

P40

Výsledky voleb do České národní rady 1990, 1992,

8

P41

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2004

2

P42

Noviny Hraničář z roku 1980 – 1981

48

P43

Výběr letáků, dopisů, novinových výstřižků

32

P44

Noviny, tiskoviny, letáky

25

 

CELKEM

494