Vyhodnocení trstěnického plesu sportovců,

který se konal: 13.1.2024

---------------------------------------------------------------------------

Je třeba opět podrobněji zhodnotit a rozebrat, jak dopadl náš již tradiční Trstěnický ples sportovců, který se uskutečnil opět v KD Drmoul, dne: 13.1.2024, od: 20.00 hod., do: 03.30 hod. za účasti doslova 250 lidí, s pořadateli a obsluhou došlo k rekordní návštěvě a dobrou hudební kapelou DUO ANYWAY až do ranních hodin.

Všichni přítomní byli doslova nadšeni, jak s hudbou, tak s bohatou tombolou s 567 cenami. Náš ples otevíral plesovou sezónu roku 2024. Odměnou pro nás bylo, že všichni přítomní na plese si odnášeli zážitky, vzpomínky, dojmy a byli nadmíru spokojeni, jak s hudbou, tombolou, či obsluhou a to svědčí o naší dobré práci a organizaci.

Již rok dopředu máme opět zamluvený KD – sál v Drmoulu i hudbu na příští již IV.ročník sportovního plesu a to na sobotu – 11.1.2025. Velké poděkování patří Obci Drmoul, za zapůjčení sálu a ZŠ Drmoul ředitelce p.Chaloupkové za zapůjčení jídelny.

Lístky – vstupenky byly vyprodané během chvilky a po zhlédnutí videa a fotek na facebooku, se neustále ozývali po telefonu ještě další a další zájemci o vstupenky na ples.

V úvodu bych chtěl poděkovat všem, kteří se významně podíleli svojí prací na našem plese.

Poznatky – poznámky – organizace

Ve čtvrtek - 11.1.2024 jsme převzali sál (protokol) a 3 klíče, které dostal p.Bartůněk, p.Lamatová a p.Zeman. Zároveň od jídelny – předsálí, kterou jsme využili na tombolu (567 ks cen) a na umístění tří stolů, č.21 – 22 – 23, rozšířili jsme počet o cca 40 míst a vysazení dveří do sálu. P.Račáková nám ochotně vyšla ve všem vstříc. (3 bílý ubrusy – role, za což děkujeme, toaletní papíry – náhradní, ubrousky atd).

V pátek – 12.1.2024 se od: 16.00 hod.začala do Drmoulu navážet ze hřiště v Trstěnicích (ze šatny hostí) tombola, kde vše vzorně připravili: Bartůněk S., Beníšek V., Novák A., Soudný P., Kovárník F.a Zeman Radek, který připravoval desky a chvojí na umístění zvěřiny. Od: 18.00 hod. příprava a výzdoba sálu, zajišťovali: Kovárník D., Němcová, Procáková, Hlávková, Vítek, (vlajku, medvěda, fotbalové dresy, šály, ubrusy, rozdělení čísel na stoly, papíry – nápojový lístek, program, tombola, sponzoři), fotky a video natočil ukázkově Standa Bartůněk, že jsme připraveni na zahájení plesu.

V sobotu – 13.1.2024 od: 10.00 hod. se sešli doladit sál a dovezla se do tomboly zvěřina. Nádherně bylo vše připraveno a zorganizováno.

V neděli – 14.1.2024 od: 14.00 hod.byl naplánovaný úklid sálu. Všichni byli několikrát seznámeni a informováni, aby přišli pomoci s úklidem, a o to mě více mrzí, že je opět některým vše jedno „nezájem“. Odnesli to zase ti zodpovědní, kterým to není jedno. Přišli: Němcová, Kovárník David, Buday Jiří, Dvořák Vráťa, Zeman Radek a Monika, Bartůněk a Beníšek. Všem těmto bych chtěl moc poděkovat za jejich přístup. Vzorně uklizeno a předáno.

Při plesu se rozbilo asi 7 ks skleniček, které jsme uhradili a druhý den nechal p.Franěk opravit držák utěrek na WC

K naší bohaté tombole

Již od 15.11.2023 jsme avizovali, že hráči a sponzoři mohou odevzdávat ceny do tomboly p.Bartůňkovi (popř.p. Zemanovi J.). Zároveň byl zaslán dopis se žádostí a prosbou o cenu do tomboly na „ples sportovců“ všem sponzorům – podnikatelům – přátelům. Několikrát byli osloveni i hráči, aby pomohli se sháněním cen atd. Ještě před zalepováním výher do obálek, tj. 10.1.2024 přinášeli někteří hráči ceny do tomboly a tak se nám podařilo zajistit až neuvěřitelných 567 cen! V I.ročníku to bylo 362 cen, z toho 40 ks zvěřiny, ve II.ročníku již 496 cen, z toho 43 ks zvěřiny a zatím v posledním III.ročníku to bylo 567 cen, z toho 46 ks zvěřiny.

Pár čísel, kdo a jak se podílel na zajištění cen do tomboly (ti nejlepší). Všichni by mohli povídat, co to bylo za práci, přesvědčovat a dotáhnout vše do konce, aby byla cena dle evidence a vzorného přehledu od p.Bartůňka. Nejvíce získaných cen: Zeman Jar.- 324 ks, Kovárník Filip – 37, Bartůněk S.- 21 cen, König K.- 17, Veselka J.- 14, Krampera – 10, Vorel D.- 9 a tak bychom mohli pokračovat dál. Všem patří veliký dík.

Nejvíce práce s přípravou tomboly měl šikovný a pracovitý Standa Bartůněk a jeho žena. Dále pak Radek Zeman ohledně zvěřiny (svážet, mrazáky, Interlov, evidenci, hlídat atd.), no a v neposlední řadě p.Franěk – svážet, obvolávat, urgovat atp. Tito se nejvíce podíleli. Za zajímavost ale i stojí, že u některých jsme s prosbou neuspěli: Honitba p.Volák, Rybáři p.Mašek, Mototechna – servis Zámeček p.Bořuta, Restaurace u Stříbrného pudla - p.Konfršt, AQUA fórum Frant.Lázně – p.Vildová, Hotel Patriot – p.Zabolotnij, Barvy a laky – p.Augustýn.

Ani naši někteří hráči se nezapojili a neodevzdali cenu do tomboly, či nesehnali žádného sponzora. Neodpustím si, že jsem byl zklamaný s přístupem některých našich hráčů, či realizačních týmů. Dle evidence Standy Bartůňka to byli u

A“ týmu: Čermák, Danko, Chlapec, Ilko, Pořádek, Novák J., Oleksink, Osvald.

B“ týmu: Klečka, Kratochvíl, Kysilka, Petrášek, Šanda, Šedina, Vinichyk, Nečas P., Fuka.

Realizační tým: Brücklerová, Kubálková, Klier, Kohutek, Pánik.

Všem ostatním, kteří se podíleli na zajišťování cen, či organizaci – mnohokrát děkuji.

Přesto se podařilo sehnat 567 ks cen do tomboly. Všem, kteří se na tombole podíleli patří veliké díky.

Připravilo se na 1.500 ks obálek, které připravovaly p.Němcová a p.Hlávková, finále zalepováním výher do obálek proběhlo na výboru TJ za přítomnosti 10 ti lidí. Celkově bych chtěl poděkovat p.Němcové a p.Hlávkové za jejich přístup, pracovitost, při zabezpečování plesu (lístky, úklidy, výzdoba atd). Již nyní víme, že budeme muset připravit na 2.000 ks obálek, když zajistíme hodnotnou, kvalitní tombolu. Přes 500 ks cen. Vlastní prodej obálek 1 ks/ 50,- Kč proběhl při neúčasti těch, kteří měli prodávat tombolu, ochotně se zapojili tito:

  1. Dvojice: Kvěšek – Hraško
  2. Dvojice: Majerčíková – Osvald
  3. Dvojice: Hlávková – Pečínka

Veškerá tombola 1.500 ks obálek, bylo prodáno. Výdej tomboly po půlnoci opět vzorně vydávali p.Bartůněk a p.Beníšek. Tentokrá nebylo z tomboly vyzvednuto přes 20 ks výher (prase, kachny, bažanti, dárkové tašky, obálky s penězi atd.), tak druhý den po úklidu si ostatní vše rozdělili. Proč si ceny nevyzvedli, se již nikdo nedoví, asi byli unaveni, nebo cenu nechtěli.

Celková úroveň plesu neměla chybu. Jak říkáme „tombola a hudba“ udělali tak pěkný ples, který již má své jméno v širokém okolí a již nyní víme, že nemusíme ani dávat a rozvážet plakáty.

Po rozprodání tomboly cca asi po 1 hodině, tedy cca ve 23.00 hod. p.Bartůněk obešel všechny stoly a stáhnul roztrhané obálky a lístky, aby bylo na stolech místo a čisto. Rovněž p.Hraško po půlnoci stáhnul všech 23 ks čísel na stolech, abychom je měli ještě na příští ples. „Chválím.“

Byl jsem velice spokojen se zodpovědným přístupem některých lidí. Vše se vrátilo zpět (vizitky, zástěry, dresy, vlajka, atd.), abychom vše měli i na další ples v roce 2025.

I když jsme vycházeli z předešlých dvou ročníků našich plesů, které sklidily velkou chválu, tak se vždy snažíme ještě něco vylepšit ke spokojenosti všech přítomných. Letos jsme rozšířili pro velký zájem počet stolů, cca o 40 míst navíc, když jsme využili předsálí – jídelnu. Vše jsme vyzkoušeli a dalo se říci, že se to osvědčilo a vyšlo nám to. Asi i proto příští IV.ročník plesu již vše takto postavené stoly a rozmístění, včetně židlí ponecháme. Osvědčilo se, abychom docílili 250 lidí, včetně obsluhy a pořadatelů.

Přesto je potřeba při plesu dbát na to, aby se nic nezničilo, nerozbilo, nepoškodilo atd. Nerad jsem viděl „tancování na stolech“, či vynášení sklenic mimo sál. Sál máme pronajatý včetně příslušenství. Při předání je sepsaný předávací protokol a při vrácení se vše podle toho kontroluje, každá maličkost, či odcizení se platí.

K dražbě dresů – si vzal za své Dominik Vorel, který vše zorganizoval, připravil a stal se z něho „dražitel“. Své úlohy se zhostil na výbornou. Dražba dresů byla rozdělená na dvě části, na online - elektronicky a dražbou přímo na sále.

Pochvala a díky, ještě jednou vzpomenu a vyzdvihnu – (snad na někoho nezapomenu).

Standa Bartůněk – šikula a pracant, odvedl mnoho práce s tombolou, jako i Radek Zeman a Míra Franěk. Náš „moderátor“ Karel Karlíček, dražitel dresů Dominik Vorel, prodávající naší tomboly – Hraško, Kvěšek, Pečínka, Hlávková, Majerčíková a Osvald. Také skvělá práce – Milana Jahody a Pavla Jaroše, při hlavním vchodu – pořadatelé, u vstupu – aktivní a neúnavný Láďa Běníšek a Pavel Soudný, šatnář – Pavel Chalupský, který to neměl vůbec jednoduchý a v neposlední řadě i náš fotograf – Michal Vítek a nakonec hlavní pořadatel – David Kovárník.

Také musíme hodně poděkovat celému kolektivu p.Lamatové Lucii (dále – Kroupar, Oleksink, Roubalová a další již neznámí) při zabezpečení baru a obsluhy na sále.

            Zároveň třetí den po ukončení plesu bylo zasláno poděkování všem sponzorům, kteří nám darovali ceny do tomboly.

Poznámky – poznatky – postřehy, které budeme řešit před IV.ročníkem našeho plesu – 11.1.2025

-        Včas donést tombolu a udržet ceny, cca 600 ks.

-        Zhotovit a připravit 2.000 ks obálek pro tombolu.

-        U šatny aby byli neustále 2 lidi

-        Nakoupit a připravit 250 ks vrácenek na ruce (pásky)

-        Včas po 30.6.2024 začít shánět dresy na dražbu. (Veselka má již hokejový a fotbalový Sparty, či fotbalový Viktorie Plzeň).

-        Při prodání tomboly – lístků, po 1,5 hodině – úklid obálek a lístků ze stolů (obejít stoly).

-        Po půlnoci sesbírat a stáhnout označení stolů, od. č.1 – 23.

-        Vstup na ples již navýšit na 400,- Kč/ lístek ?

-        Příprava sálu – výzdoba – počet stolů – židlí, ponechat jako bylo ve III.ročníku.

-        Posunout výdej tomboly alespoň o 0,5 hod. a napsat do programu od: 24.30 hod.

-        Před úpravou a výzdobou sálu si nafotit vše - stoly, židle, jídelnu a vše, v neděli při úklidu dát do původního stavu.

-        Při úklidu v neděli je potřeba, roztřídit odpad – hlavně kartony a papíry.

-        Nezapomenout, že na parket nesmí přijít voda, nevytírat vodou!

-        Při plesu se snažit dohlížet, aby se nic neponičilo, nezcizilo, nerozbilo (netancovat na stolech), vše nás pak stojí nemalé peníze.

-        Paní Lamatová má poznámky – co navýšit – pití, jídlo atd.

-        Při prodeji lístků v tombole – prodejci nesmí prodávat těm, kteří za nimi přijdou, Pouze sedícím u stolů.

-        Pokusit se a přesvědčit i ostatní, aby se zapojili při některých úkolech, k přípravě plesu, více našich hráčů atp.

Závěrem:

Je třeba si uvědomit, že náš ples se dostal do podvědomí široké veřejnosti a získal si „jméno“ a naše TJ Trstěnice je tak všude kladně hodnocená.

Je to především zásluha všech, kteří se zapojili, pracovali a odvedli skvělou práci, ať již u tomboly, či pořadatelé, nebo další s přípravou plesu.

Výborná, až úžasná obsluha na sále, či u baru. Nasadili jsme vysokou laťku, zase o něco výše a tak nesmíme v dalším ročníku polevit!

Děkuji upřímně všem, kteří se podíleli, pracovali a organizovali náš ples. Poděkování patří také skvěle hrající kapele DUO ANYWAY, která vytvořila fantastickou hudební atmosféru.

Jestli jsem něco opomněl, nebo na někoho zapomněl, tak se předem moc omlouvám.

Chválím – paráda – úžasné a těším se s Vaší pomocí na IV.ročník „Plesu sportovců“ a to:

11. Ledna 2025 v KD Drmoul. Hrát bude opět hudební kapela DUO ANYWAY p.Nekvapil.

Všechny fotografie z plesu jsou ZDE

V Trstěnicích dne: 18.1.2024                                    zpracoval: předseda TJ Trstěnice/ Zeman Jar.