Tělovýchovná jednota Trstěnice

Ohlédnutí za rokem 2023

Letos uplynulo od založení naší tělovýchovné jednoty (r.1987) 35 let fotbalu. Letošní rok byl pro naší TJ velmi úspěšným rokem, poněvadž se našemu A“ mužstvu podařilo postoupit a to po dlouhých 20ti letech opět do Krajského přeboru mužů Karlovarského kraje. Od podzimní sezóny roku 2019, kdy jsme založili „mládežnické kategorie“, se tato rozrostla na 80 mladých nadějných fotbalistů, na čež jsme patřičně hrdi. V roce 2023 jsme obsadili již všech (pět) mládežnických kategorií a to: elévy, mladší a starší přípravku, mladší a starší žáky. Kategorie mladších a starších žáků byly doplněny o hráče z Lázní Kynžvartu, se kterými byla navázána vzájemná spolupráce, společně hrají okresní a krajské soutěže. Velký obdiv a uznání zaslouží všichni vedoucí a trenéři mládežnických družstev. Jejich práce si velmi vážíme je námi velmi ceněna.

Také naše B“ mužstvo je zapojeno v Okresním přeboru Chebska. Na všech těchto úspěších se podílejí naši trenéři a realizační týmy. Hráči vystupují v soutěžích veřejnosti, kde reprezentují naši obec Trstěnice i klub v klubovém sportovním oblečení a to, jak muži, tak tak mládežnická mužstva.

V letošním roce jsme v průběhu letní přestávky byli nuceni naplánovat uzavření obou hřišť a to z důvodu velmi rozsáhlé údržby hracích ploch.

V měsících červn a červenec, jsme provedli po 15 ti letech kompletní regeneraci a údržbu dvou fotbalových hřišť. (Vertikutace, aertifikace, což spočívalo v hloubkovém provzdušnění, pískování, dosetí atd.) a to v hodnotě cca 450.000,- Kč. Již s pochopením a spoluprací obecního úřadu v Trstěnicích. Dále jsme řešili opravu postřikovačů – závlahy, opravy travních sekaček, což je velmi důležité pro pravidelnou údržbu travnatých ploch.

Pro rok 2024 plánujeme rozsáhlou generální opravu umělého osvětlení tréninkové travnaté plochy.

Výčet provedených v roce 2023, jež sklidily v širokém okolí a veřejnosti obrovský ohlas – uvádíme tyto alespoň v bodech:

 1. )Rok 2023 zahájila naše TJ II. ročníkem Trstěnický plese sportovců, který se uskutečnil 14.1.2023 v KD v Drmoulu, za účasti více než 200 lidí, kteří se skvěle bavili. Hrála hudební skupina DUO-ANYWAY p. Kvapila, která všechny nadchla a neustále byl plný parket, kde si návštěvníci rozdělili na 500 cen z tomboly. Tento ples byl hodnocen v širokém okolí jako jeden z nejlepších plesů. Již připravujeme III. Ročník, který se bude konat dne 13.1.2024.
 2. )Zimní příprava především pro naše děti je vždy vzorně a pečlivě našimi trenéry připravená přičemž naše všechny mládežnické kategorie využívají tělocvičny, bazény, atletickou dráhu, či se zúčastňují nejrůznějších turnajů.
 3. )A“ mužstvo absolvovalo soustředění, dá se říci, že se zúčastnilo téměř se 100% účastí a to od: 17.3. – 19.3.2023 na Přimdě. Vzorná příprava a organizace, stmelení kolektivu a party mělo i vliv na postupu do Krajského přeboru.
 4. )Naše TJ neponechává nic náhodě, každým rokem v květnu pořádáme sportovní dopoledne – nábor dětí. V pátek 19.5.2023 se zúčastnily 4 mateřské školy (Trstěnice, Klimentov, Stará Voda a Velká Hleďsebe). Dovoz a rozvoz dětí jsme zajistili autobusem. Na 70 dětí bylo oceněno balíčkem a medailí. Opět se tato akce velmi povedla. Na zajištění se podílelo našich 9 trenérů, kteří odvedli vzornou práci.
 1. )Na našem hřišti v Trstěnicích 27.5.2023 proběhly oslavy „Dne dětí“, kde jsme pomohli s organizací Obci Trstěnic. Oslavy proběhly za krásného slunného počasí.
 1. )S velkým ohlasem se potkala tak zvaná „Dokopná mládeže“, která se konala u příležitosti ukončení fotbalového ročníku 2022/2023 na hřišti v Trstěnicích dne: 10.6.2023, kterou jim připravili trenéři a realizační týmy (bohaté občerstvení, grilování, zmrzlina atd.), kde byl postaven stan a akce proběhla za krásného počasí. Zúčastnilo se přes 100 lidí, rodiče s dětmi. Každý mladý fotbalista obdržel cenu – pohár., sošku, či medaili za celoroční práci ve své kategorii.
 1. )Podobné oslavy proběhly dne 17.6.2023 u mužstva A“mužů, což bylo spojeno s oslavou postupu do Krajského přeboru. Skvělá parta a kolektiv se skvěle bavil a užíval si postup do vyšší kategorie.
 2. )Ve dnech 28. – 29.7.2023 se konaly za účasti rodičů dětí brigády v našem sportovním areálu v Trstěnicích.
 1. ) Fotbalový kemp – soustředění trstěnické mládeže proběhlo v termínu 14.8. – 18.8.2023 (5 dní) v Konstantinových Lázních v areálu LA-ROCCA, kterého se zúčastnilo na 40 dětí, včetně 7 našich kvalifikovaných trenérů. Opět s velkým úspěchem a spokojeností všech zúčastněných. Všichni již se těší na příští rok, kdy se soustředění bude konat v termínu 12.8.- 16.8.2024.
 1. )Trenéři pro svoje hráče – děti – mládež připravili mimo fotbalový zážitek – zájezd na

extraligový hokejový zápas dne 17.9.2023 do Karlových Varů, mezi ENERGIÍ Karlovy Vary a Kometou Brno. Mládežníci se na tomto zápase zviditelnili klubovou vlajkou a transparentem, jak ukazovala i ČT ve sportovní zpravodajské relaci. Podpisy od hráčů ENERGIE, či fotografie byly pro ně obrovskou odměnou a naplněným sportovním zážitkem.

 1. ) Ke konci roku nás čeká:

-       Vánoční besídka, která se uskuteční: 9.12.2023, od: 15.00 hod. v KD Drmoul.

-       Jako každý rok Silvestrovský fotbálek, kdy se mezi sebou utkají (hráči – trenéři

rodiče.

-       Plánujeme klubové bruslení na zimním stadionu v Mariánských Lázních, především

pro naši mládež, rodiče, které je naplánováno na den 2.12.2023, od: 16.00 – 18.00

hod.

V letošním ročníku již nenastoupilo hokejové mužstvo Farmářů z Trstěnic do soutěží na veřejnosti. Toto muselo ukončit po dlouhých 50 ti letech svoji činnost, kdy od roku 1972 až doposud hrálo nepřetržitě vystupovalo v hokejových soutěžích od okrasní po krajskou úroveň. Zanechali za sebou mnoho vítězství, výher napříč všemi soutěžemi, což zanechalo ve všech aktérech obrovské množství nezapomenutelných vzpomínek.

Důvodem pro ukončení činnosti po 50 ti letech byl nedostatek hráčů a v loňském roce odchod generálního sponzora klubu firmy CHODOVAR.

Po dvacetiletém sponzorování generálním sponzorem Pivovarem Chodovar, který z ekonomických důvodů ukončil s námi v listopadu 2022 smluvní vztah, stála naše Tělovýchovná jednota před otázkou jak budeme pokračovat dále.

Jako jedinou možnost jsme spatřili navázání úzké spolupráce s Obcí Trstěnice, jež spočívala v převodu našeho nemovitého majetku na Obec Trstěnice, která na základě této skutečnosti s naší TJ uzavřela smlouvu o dlouhodobé dvacetileté finanční výpomoci a byla rovněž uzavřena dlouhodobá nájemní smlouva o užívání sportovního areálu naší TJ..

Záměr byl jasný, zachovat a rozvíjet i nadále naši činnost a udržovat sportovní areál. V tomto jsme byli za jedno s vedením obce.

Veškeré dnešní informace o činnosti naší TJ Trstěnice vždy najdete na našich www.tj-trstenice.cz

Touto cestou bychom chtěli velice a upřímně poděkovat za velmi vstřícnou spolupráci s Obcí Trstěnice, především velké díky patří paní starostce paní Heleně Repíkové a celému zastupitelstvu.

Díky za umožnění se zviditelnit ve zdejším „Zpravodaji – Střípky“.

Děkujeme všem občanům Obce, našim fanouškům a příznivcům a všem, kteří pomáhají a podporují naši činnost.

Přejeme Vám všem „pevné zdraví“, hodně štěstí a osobních úspěchů a pohodu v roce 2024.

Za TJ ROZVOJ TRSTĚNICE,z.s.                                            za TJ ROZVOJ TRSTĚNICE,z.s.

Mgr.Jaroslav Veselka / místopředseda                                  Jaroslav Zeman / předseda