Zpráva k údržbě, provozu a opravám ve sportovním areálu Trstěnic

za rok 2021.

Byl bych velice rád, abyste si pečlivě přečetli tuto zprávu k údržbě a provozu v našem sportovním areálu a získali přehled, co vše to obnáší.

Začnu asi tím, že každý měsíc od: 15.3. do: 25.10. je nutný základ přihnojování našich dvou travnatých fotbalových hřišť (Dasou, Ledkem, NPK – 1 nebo 2). Každý měsíc dávkou 6g. Toto provádí Jaroslav Veselka s Pepou Fučíkem naším tažným rozmetadlem KRH-03 zapřaženým za vřetenovou sekačkou JACOBSEN LF-100. Obsah náplně práškovny je 1q hnojiva.

Letos jsme museli provést větší opravu práškovny (výměna talíře, lopatek, hřídele), kde nás tato oprava vyšla na 11.000,- Kč. Musíme vzít v potaz, že máme dvě fotbalové plochy o výměře 18.500 m2. Nutné aspoň dodržovat plán hnojení a sekání. Samozřejmě bychom měli dodržovat a používat travní hnojiva „Sprint“, anebo „Expert“, která mají jiná složení a jsou přímo určená na fotbalová hřiště. Jen tato hnojiva za rok by nás přišla na 130.000,- Kč dle různých cenových nabídek a poptávek, které si necháváme zpracovávat a tak jsme rádi, že najdeme jinou náhradu.

Přihnojování musíme vždy řešit dle počasí a obsazení hřišť tréninkovým procesem. Poděkování tak patří p.Veselkovi a p.Fučíkovi za dlouhá léta této činnosti.

Po prvním práškování Dasou a dle počasí (sucho – slunce), bylo tak nutné že dne: 26.4.2021 prořezat a vyhrabat starou trávu, plsť na obou travnatých hřištích. Tyto práce nám prováděla fa: LUKO „Sportovní trávníky“ p.Lusk z Dýšiny od Plzně a to za dohodnutou cenu 54.200,- Kč, včetně DPH.

Až vyhrabaná tráva vyschla, tak se obětoval Jan Krampera, ujal se sekačky ISEKY SXG-19H bez kabiny a celý den 25.4.2021 – 7,5 hodiny sbíral suchou trávu a odvážel, za což mu patří velký dík.

Poněvadž za dlouhá léta, zimní období, a plíseň sněžná - nebyla již někde tráva, značné fleky byly na ploše, takže jsme byli nuceni po odborném posouzení přesít obě hřiště speciálním travním osivem, abychom zachránili situaci a mohli hrát na trochu slušném hřišti fotbal.

Dne 1.5.2021 přijela opět fa: LUKO „Sportovní trávníky“ p.Lusk a přesel speciální sečkou a osivem obě hřiště, kde nás tato operace přišla na 45.000,- Kč(Poznámka: strašně drahé osivo – 20.000,- Kč).

            To bylo vše, co jsme mohli a byli schopni zainventovat do údržby hřišť.. Víme dobře, že bychom měli rozházet 170 t písku – 0,4 mm, nutně provést hloubkové provzdušnění – verifikace, či opravu závlahy, tyto drahé položky finančně na to již Tělovýchovná jednota nemá a ani nesehnala peníze.

Na podzim nás čeká a bylo by potřeba, postříkat hřiště proti plísni sněžné, ale pak se nesmí chodit a trénovat na hřištích, jak pořád někteří zatím chtějí.

            Přesto nás čekalo 7 měsíců sekání a udržování obou travnatých ploch – hřišť. Sekat se musí 2 – 3x týdně. Podařilo se nám sehnat Julu Karabina, který dojížděl z Mar.Lázní a za úplatu pravidelně dle počasí sekal. Nevím, jak by to dopadlo, kdybychom ho nesehnali.

Nejdříve se sekalo sekačkou ISEKY se sběrem trávy a později jen vřetenovou sekačkou JACOBSEN LF-100, kde tráva zůstávala rozsekaná na ploše. Vřetena 5 ks jsme museli odvézt do ITECCU-PLASY u Plzně, kde nám je museli seřídit a naostřit. Zaplatili jsme 21.000,.- Kč. Po dlouhá léta sekal vždy Pavel Litman, opravoval si drobné závady, ale jeho zdravotní stav již nedovolil v této činnosti pokračovat. Přesto v nouzi nám aspoň pomohl lapováním a seřizováním sekaček. 7.10.2021 jen za náhradní díly (válečky) – ne opravy – stály v ITTEC na JACOBSEN LF-100 - 13.347,- Kč.

K odvážení popelnic, trávy ze hřiště (hromada u spodních vrat), s náhradními díly - ND , zařizováním oprav, s veškerými drobnými závadami a poruchami se vzorně o ně staral a pečoval, zajišťoval Míra Franěk, kterému za vše děkuji.

Jen pro Vaši informaci a přehled PHM – nafta do našich strojů průměr činil 25 – 30.000,- Kč a drobné opravy a nákupy dalších průměrně 30.000 Kč celkem 60.000,- Kč.

O naši závlahu se v letních měsících, teplo - sucho, staral a obsluhoval Jarda Veselka, za asistence s Mírou Fraňkem. Místy mokro na hřišti není způsobené postřikovači, ale tím,m že nemáme peníze na provádění artikulace – hloubkové provzdušňování a další práce, které se mají provádět k údržbě hřišť.

Jen pro Vaši informaci, dali jsme zpracovat a posoudit stav našich fotbalových travnatých ploch

  1. 1.)fa: LUKO „Sportovní trávníky“ p.Lusk z Dýšiny u Plzně,
  2. 2.)fa: pm Trávníky ze Zruče p.Jiřinec
  3. 3.)fa: Trávníkářství z Blšan p.Janek
  4. 4.)fa: EUROGREEN CZ s.r.o. z Jiřetína pod Jedlovou p.Štěpař

Závěr: že naše fotbalové trávníky jsou intenzivně zatěžovány, pro udržení jeho kvality a prodloužení životnosti, je potřebné trávníky profesionálně ošetřovat. Výměra obou hřišť činí 18.500 m2, kde bychom měli každým rokem provádět jednotlivé zásahy (vyčesání, renovace, verifikace, dosev, pískování, hluboké provzdušnění, chemické ošetřování, vertukulace atd). Cenové nabídky se u všech pohybují v částce cca 500.000,- Kč. I když se snažíme každým rokem provzdušnit trávník VERTI=DRAINEM 7316, který nám za úplatu za 5.000,- Kč zapůjčí GOLF z Mariánských Lázní a ZD Rozvoj Trstěnice traktor. Zakoupíme za 6.000,- Kč trny do stroje, abychom propíchali hřiště, ale to je málo. Ve dnech 14. – 15.5.2021 – 2 dny jezdil a propíchával hřiště Fučík Josef.

           V roce 2020 (1.7. – 15.8.2020) jsme provedli opravu ochranných stěn a montáž nových sítí za branami u fotbalových hřišť, kde nás tato akce vyšla na 128.000,- Kč a po roce se objevil „zloděj“, který vyřízl a odcizil 13.9.2021 část nové sítě ze stěny. Na základě tohoto poškození jsme se rozhodli, že nám již nic nezbývá, než instalovat „kamerový systém“, který nám instaloval Aleš Novák a zároveň je i správcem tohoto systéme, včetně dalších 5 členů TJ má možnost sledovat a kontrolovat pohyb v našem sportovním areálu. Instalování kamer nás přišlo na 9.760,- Kč.

           

Abychom vůbec mohli žádat o dotaci na výstavbu dvou šaten pro mládež, museli jsme si nechat zpracovat projekt – dokumentaci od projektové kanceláře „UNIART“ Ing.Hložka, kde jsme na základě projektu odeslali dne: 13.7.2021 žádost na NSA (Národní sportovní agentura), kde byl vyhlášen program „Kabina“. Přes veškeré urgence, telefonáty, maily, se prozatím naší žádostí ještě nezabývali. Tato příprava nás však již stála 21.600,- Kč. MěÚ Mar.Lázně – stavební úřad nám již vydal „Stavební povolení“, které má mít trvání do: 31.08.2022.

            Další drobné zednické a natěračské práce nám prováděli učni ze Živnostenské školy v Plané, pod vedením Jindry Kovárníka, kteří nám pomáhali udržovat vzhled sportovního areálu (letos dělali nátěry zábradlí, tribuny atp.).

            Asi již poslední opravu, či údržbu jsme v letošním roce provedli v Listopadu 2021, při opravě komína, včetně vyvločkování na naší budově č.124, kterou prováděla Fa: KOMINICTVÍ Josef Polášek. Tato oprava nás stála: 21.000,- Kč.

           

Když jsme v letošním roce 2021 investovali do údržby travnatých fotbalových ploch, včetně přesetí, tak jsem se rozhodl a musel půjčit peníze na postřik proti plísni, kterou nám dne: 26.11.2021 provedla fa: LUKO p.Lusk v ceně 2,20 Kč/m2 = x 18.500 m2 = 40.700,-Kč. Jinak by vše bylo zbytečné. Ale nesmí se ani na jedno hřiště chodit – trénovat, či hrát atp. Tráva musí zůstat ve vegetačním klidu do jara, než sleze sníh (asi do 10.3.2022.

Po skončení letní sezony musíme každým rokem zazimovat závlahu, vypustit vodu, vyfoukat potrubí a postřikovače speciálním kompresorem- velkým tlakem do postřikovačů, atd. To vždy provádí p.Karel Zeman.

Jak sami vidíte, každým rokem se nám daří sehnat, či zajistit peníze na opravy, či údržbu v našem sportovním areálu, i přes veškeré problémy provozního rázu. Naší vlastní činnosti modernizujeme a vylepšujeme si naše zázemí.

Krátce, jen za poslední léta:

Rok: 2015/ 2016 – rekonstrukce sociálního zázemí, sprch, WC pro hráče, rozhodčí, veřejnost atd.

Rok: 2017 – generální oprava vřetenové sekačky JACOBSEN L-100

Rok: 2018 – montáž a výměna nových plastových oken, parapetů a mříží.

Rok: 2019 – dokončení výměny oken, fólie do oken, výměna vchodových a venkovních dveří, fasáda celé budovy a nátěry podhledů tribuny.

Rok: 2020 – ochranné sítě za brankami – nové sítě, nátěry konstrukce.

Rok: 2021 – oprava a údržba komína, včetně jeho vyvložkování.

Rok : 2022 - ???

            Tato modernizace je vždy závislá na úspěšnosti v získání dotací a peněz od sponzorů s naší spoluúčastí 30 – 40% financí z vlastních zdrojů, tj. z TJ.

Další položky, o kterých je třeba se zmínit pro zabezpečení chodu a provozu:

Zakoupení paliva – uhlí pro topení = cca 25.000,- Kč

Elektrika – celý sportovní areál = 6.800,- Kč /1 měsíc = 81.600,- Kč

Voda CHEVAKu jen přes zimní období (máme vlastní vrt) – 19.600,- Kč.

Pojištění sportovního areálu – „KOOPERATIVA“ = 9.400,- Kč

Zabezpečení provozu: částka činí – CELKEM : 135.600,- Kč

V roce 2004 – jsme začali přípravou a námětem, myšlenkou, jak začít budovat náš sportovní areál. Cesta to byla dlouhá, odvážná a stála nás mnoho sil a úsilí. Vždyť to bylo „jen hřiště na louce“ a podívejte se dnes, kam jsme se posunuli a právem říkají, že patří náš sportovní areál v Trstěnicích k jednomu z nejlepších kraji. To nás hřeje a potěší, ale nesmíme usnout na vavřínech a uspokojit se. Pro získání a shánění finančních prostředků jsme si museli nechat zpracovat „Znalecký posudek“ č.115-7425/2017 o ceně nemovitostí vedených na LV č.216, a st.p.č. 196 včetně pozemku a budovy č.p. 124, kde tento posudek má 32 stran. Posudek byl zpracován: 27.12.2017, kdy hodnota našeho majetku činila: 21.853.750,- Kč.

Dnes vidíme, že po rekonstrukci před 15 lety začíná být travnatá plocha hřiště dožitá a s tím související závlaha – postřikovače, osvětlení hřiště a tak se musíme zaměřit a začít řešit tuto situace.

Přál bych si, abych se dožil, že najdeme a získáme člověka, který by se stal „správcem“ našeho sportovního areálu, který i za úplatu se bude starat a pečovat o tento areál - sekání hřišť, příprava hřišť na zápasy, aby prováděl veškeré drobné opravy a údržbu, měl všude pořádek, připravoval dresy a Zápisy utkání atd.

Dal jsem si tu práci, abych Vás seznámil a Vy si sami udělali přehled, co vše nás to stojí, posoudili jestli naše práce má význam a smysl.

Chtěl bych „VŠEM“ kteří se jakkoli podílí na naší údržbě, či opravách velice poděkovat. Přes veškeré problémy – nedostatky jsem rád, že se nám neustále daří udržovat provoz a chod. Sami si vytáhněte a udělejte rozvahu, kolik jsme financovali za rok 2021 jen v údržbě a provozu.

Velkou významnou a neocenitelnou pomoc máme od ZD Rozvoj Trstěnice, Obecního úřadu Trstěnice a pivovaru CHODOVAR z Chodové Plané.

S přáním, „ať se nám daří i v dalších letech“

Ještě jednou Vám děkuji!

                                                                                                    Za TJ ROZVOJ TRSTĚNICE

V Trstěnicích: 1.12.2021                                                                  Jaroslav Zeman /předseda