Ohlédnutí Tělovýchovné jednoty za rokem 2019/2020 předsedou TJ Jaroslavem Zemanem

Pandemie koronaviru Covid-19 poznamenala celou naši společnost, tak i ve velkém naší Tělovýchovnou jednotu Trstěnice. Především naši partneři – sponzoři, kteří nám finančně pomáhali, se sami dostali do velkých problémů a tak samozřejmě nemohli pomoci ani nám.

Díky našemu I.ročníku „Plesu sportovců“ (11.1.202, který byl vzorně připraven, jsme uspěli a získali finanční rezervu, a my mohli v 1.pololetí r.2020 fungovat platit náklady, či náhrady. A´t již za pronájem tělocvičen, za elektřinu, vodu, pojištění sportovního areálu, či další drobné opravy atp. Tak zvaně aby běžel provoz a chod naší Tělovýchovné jednoty.

Naše TJ je zcela závislá na „sponzoringu“ a úspěšnosti získání dotací. Bez těchto finančních prostředků bychom nemohli být funkční a udržovat náš majetek – sportovní areál v hodnotě cca 25.mil. korun, či dále rozvíjet naší činnost a provoz naší TJ.

Od založení roku 1972 jsme ušli již kus cesty, se starostmi – s problémy, ale naší odměnou je vždy radost s úspěchu, když se nám něco podaří. Buď vybudovat, zvítězit, postoupit atp. O tom svědčí i to, že je zde výborná parta a kolektiv.

Ve velkém ovlivnil Covid-19 i fotbalové soutěže, kde naše „A“ mužstvo mělo postoupit do Krajského přeboru, ale dle rozhodnutí FAČRu zastavili jejich postup, z toho důvodu, že nebyly zahájené ani dohrané jarní soutěže.

          Jsem velice rád, že neznám ve svém okolí z hráčů, rodičů dětí, nikoho, koho by zasáhla nemoc Covid-19. Je to dobře, „zdraví je vždy na prvním místě“. Různá opatření a nařízení Vládou ČR vlastně probíhá dodnes.

Poděkování a uznání zaslouží i vedoucí A“ mužstva a správce našeho skladu sportovního vybavení p.Chalupský Petr za jeho přístup, který ze své kapsy zakoupil bednu na dresy, či 8 ks nových hracích fotbalových míčů a v neposlední řadě dokoupil do fotbalové soupravy 2 ks dresů.

Oddíl nezapomíná ani na ty, kteří jsou na tom velice špatně po zdravotní stránce a to „charitativním způsobem“. V Květnu náš hráč Dominik Vorel zorganizoval finanční sbírku – přispět na nákup plicního dýchacího přístroje „Dýchám sama za sebe“. Sbírka od hráčů v částce: 5.900,- Kč byla příjemci odeslaná.

Organizační tým charitativního turnaje „TRSTĚNICE OPEN“ (p.Kunert, Daneziev, Paseka) ve spolupráci s naší TJ Rozvoj Trstěnice uspořádal již III. ročník charitativního turnaje v malé kopané a to dne: 18.7.2020, a to pod názvem „Trstěnice Open 2020“ za účasti 24 mužstev, který vynesl neuvěřitelných 201.000,- Kč.

Jen pro zajímavost:

I. ročník – vynesl na charitu: 35.190,- Kč

II. ročník již bylo vybráno na charitu: 100.000,- Kč

III. ročník neuvěřitelných 201.000,- Kč

Zde patří velký díky a uznání organizačnímu týmu, všem hráčům a lidem v naší TJ, kteří se podíleli na přípravě tohoto velkého fotbalového turnaje.

K trenérům, realizačním týmům a výborům TJ.

Pravidelně 1x za měsíc se scházíme, informujeme se o děn v naší TJ. Řešíme problémy, nedostatky a práci u mužstev. Úkoly, které vyplynou na výboru, jsou vždy příští měsíc vyhodnoceny.

Vždy je na nás o stupínek výš koukáno, jak vystupujeme, chováme se, a co dokážeme. Proto bych chtěl celému tomuto kolektivu - trenérům, realizačním týmům, výborům TJ za odvedenou poctivou práci poděkovat. Vždyť to dělají všichni zadarmo a něco navíc oproti ostatním.

          Velký problém pro nás nastal s praním fotbalových dresů. Sponzor, který nám toto zabezpečoval, kvůli Covid-19 prodal prádelnu majitelům z Brna my najednou museli řešit, kde sehnat 80.- 100.000,.- Kč na praní dresů, anebo sehnat jiného sponzora a to prádelnu, která by nám vyšla vstříc. Po dvou měsících, přes kamarády, se nám to podařilo opět vyřešit, pro nás zdarma – sponzorsky! Tak jsme si všichni zhluboka odechli.

K hospodaření naší TJ.

Zatím se nám v naší TJ daří dobře hospodařit, získávat kamarády, sponzory, dotace atd. Již 10 let se nám o podvojné účetnictví stará MARIENSERVIS s.r.o. z Mariánských Lázní, zastoupená p.Danou Krelinovou (Denkovou), hlídá, eviduje vše, vyúčtování dotací atp. včetně daňového přiznání. Naše hospodaření zasílá na veřejné desky MŠMT, IS-ČUS, či Krajskému soudu do Plzně. Za tyto služby však musíme platit.

Jsme subjekt, který vlastní celý tento areál a o to je to pro nás mnohem složitější. Všechny náklady, údržby, opravy, investice si musíme financovat z naší pokladny. O tento provoz (aby bylo vše funkční)se výborně stará, organizuje, shání – Míra Franěk. Ať již začínaje výměnou žárovky a konče opravou sekaček. Každá položka je p.Fraňkem evidovaná a tak na konci roku se všichni divíme, kolik tyto náklady činí. Od 70.- 100.000,- Kč za běžnou údržbu a drobné opravy.

I přes veškeré problémy provozního rázu a naší vlastní činnosti se nám daří každým rokem modernizovat a vylepšovat si naše zázemí ve sportovním areálu.

Rok: 2015-16   Rekonstrukce sociálního zřízení, sprch, WC pro hráče, rozhodčí a veřejnost.

Rok: 2017 - Generální oprava vřetenové sekačky JACOBSEN L-100.

Rok: 2018 - Montáž nových plastových oken, parapetů, mříží.

Rok: 2019 - Dokončení výměny oken, folie do oken, výměna venkovních vchodových dveří, fasáda celé budovy a nátěry podhledů tribuny.

Rok: 2020 - Ochranné sítě za brankami – nátěry konstrukce + nové sítě.

Tato modernizace je vždy závislá na úspěšnosti získání dotace, s naší spoluúčastí 30 – 40% financování z vlastní TJ. Částky se pohybují vždy od: 100 tisíc a výše.

Výhled oprav a údržby, nebo investic rok 2021 a do dalších let.

  1. )Vybudovat – zajistit 2 šatny pro mládež (z programu – projekt „Kabina“ do 500.000,- Kč).
  2. )Údržba – oprava – vyvložkování komína, včetně napojení ke kotli. (Viz revizní zpráva), částka do 60.000,- Kč.
  3. )Údržba a oprava závlahy – postřikovačů, v částce do 100 - 130.000,- Kč.
  4. )Oprava střední sekačky „ISEKI SX“ do 100.000,- Kč
  5. )Zanedbaná údržba dvou travnatých fotbalových hřišť – nutné: vyčesání, propískování, dosít trávu, verifikaci – provzdušnit, atd. Částka do 500.000,- Kč.

Ke každému bodu těchto oprav, či investic předchází příprava. Nechat si zpracovat technickou zprávu s rozpočtem, projektem, záměr, harmonogram. Včetně doložení fotografií atd, atd.

K provozu a chodu v našem sportovním areálu, bych chtěl vyzdvihnout práci našeho „servisního týmu“, který vše zabezpečuje a připravuje pro odehrání zápasů: o vzorný pořádek v šatnách, tribuně, celé budovy a okolí se stará p.Jakubíková – včetně vytápění, dále p.Beníšek, Soudný P., Franěk M., Růžička Ivan a Roman – kteří se podílí na odehrání zápasů a jsou nepostradatelní.

V neposlední řadě se musím zastavit ohledně dvou fotbalových hřišť. Nedaří se nám udržovat kvalitu a provádět větší údržbu hřišť. Zde je to o penězích. Nestačí jen hnojit (práškovat) a sekat. Díky obětavé práci Pavla Litmana, na kterém zůstává celá tíha - sekání obou hřišť – a péče o tři sekačky. Upřímně mu za vše děkuji. Vždyť to dělá zcela zdarma a nezištně. O závlahu se stará p.Mgr.Veselka + Fučík J. a Obec nám 1x za 14 dní pomáhá vše obsekávat, kolem branek, zábradlí, atd.

K naší sportovní činnosti – „mládež“

Doslova převrat – zvrat v naší TJ Rozvoj Trstěnice nastal v ročníku 2019/2020, když poprvé v historii naší existence, se nám podařilo mít vlastní „děti – mládež“, které začaly hrát fotbalové soutěže. Se dvěma týmy mladší přípravky a jedním týmem starší přípravky. Velkou zásluhu má Jan Krampera s jeho realizačním týmem, který doslova rozběhl kolotoč s dětmi! Máme za sebou první soutěžní ročník 2019/2020, kde naše přípravky nezklamaly a daly hodně o sobě na Chebsku vědět. Obdiv, uznání, poděkování patří rodičům za podporu a zejména poděkování ohledně dopravy dětí na turnaje a tréninky. Daří se i zkvalitňovat a získávat kvalifikované trenéry a odborníky.

Proto úkol pro naši TJ Rozvoj Trstěnice je jednoznačný – vytvářet zázemí, spokojenost pro naše děti s rodiči a získávat tak další do našich řad.

Chtěli bychom posunout dopředu naši mládež, čeká nás hodně tvrdé práce. Je to běh na dlouhou trať.

Byl založen rodičovský fond pro děti. Trenéři s realizačním týmem s rodiči zajistili partnery – sponzory a finance pro vylepšení sportovního vybavení, oblečení atd., na kterém se podíleli p.Ambrož, Králik, Babáčková, Kurucz, Sudor, Konfrštová, Oračko.

Propagaci o jejich dění s mládeží realizační tým výborně propaguje ve své skupině na facebooku, včetně fotografií a na našich www.tj-trstenice.cz

Osvědčily se porady realizačních týmů a 2x do roka schůze s rodiči o dění a práci s mládeží, výlety a vánoční besídka jsou zajisté na místě. Velmi si vážím práce trenérů a realizačních týmů, vždyť věnují svůj volný čas dětem a mají nemalou zodpovědnost. Děkuji jim za vše!!!

„A“ mužstvo“-

Hrají 1.A“třídu, kde po podzimu skončili na postupovém 2.místě do Krajského přeboru. Tento tým pod skvělými a zkušenými trenéry p.Vráťou Dvořákem a Davidem Kovárníkem dosáhlo na výborné podzimní výsledky. Tomuto týmu se daří a získává výborné talentované hráče. Vytvořily skvělou fotbalovou atmosféru, partu a kolektiv. Tato parta je příkladem pro ostatní,

Dovoluji si tvrdit, že jen koronavirus Covid-19 je zastavil a neumožnil postup do krajského přeboru. Tak se musí v dalším ročníku 2020/21 znova pokusit o postup a zabojovat, což je vždy velmi těžké. Hodně práce zde odvádí vedoucí mužstva p.Chalupský Petr s celým realizačním týmem. Spokojenost ze strany výboru TJ je jistě na místě. Díky Vám všem za dobrou práci, kterou odvádíte a děláte vše pro náš fotbal!  

„B“ mužstvo“-

Hrálo sdruženou okresní soutěž mužů (Cheb – Sokolov), kde nad očekávání zaskočilo vedení TJ a asi i sami sebe, vždyť celý podzim prošli bez jediné porážky, zlepšila se morálka, chování na hřišti a začali se scházet a trénovat. Trenéři p.Nečas a Karlíček s realizačním týmem stmelili kolektiv, a to jim vynesli 1.místo a získali tak pohár Okr.soutěže jako „půlmistr“ s postupem do Okresního přeboru r.2020/2021. Petr Nečas si v soutěži vystřílel „nejlepšího střelce“ s Marcelem Kysilkou.

Jediný problém však vidím v tom, že se hráči B“ mužstva trochu straní hráčům A“ mužstva, místo toho, aby se stmelili – tréninky, brigády, dokopnou, řešili schůze jako jeden tým.

Jinak překvapili a zaslouží si všichni poděkování za přístup a postup!!!

Pro veřejnost a pro Vás všechny – naše činnost v TJ je vždy na našich www.tj-trstenice.cz , zveřejňovaná Petrem Kvíčalou a zaznamenána našim kronikářem Ing.Josefem Rotbauerem, kterým za jejich odvedenou práci děkuji.

Asi bychom během historie TJ Rozvoj Trstěnice nic nedokázali, kdybychom neměli vždy štěstí, že se nám daří obklopit se lidmi, kteří jsou zapálení pro činnost, doslova žijí sportem, fotbalem. Proto si jejich práce moc vážím a upřímně za vše děkuji, vždyť to vše děláte zadarmo, pro TJ, fotbal, děti a náš sport!

Závěrem bych chtěl upřímně poděkovat a vážím si Vaší práce, kterou zdarma odvádíte pro naši Tělovýchovnou jednotu Trstěnice. Určitě bych se opakoval a musel bych znova všechny jmenovat.

Děkuji našim partnerům, sponzorům, kamarádům, Obecnímu úřadu Trstěnice, kteří nám finančně pomáhají.

Jestli jsem něco opomněl, či na někoho zapomněl, tak se omlouvám, nebyl to žádný úmysl.

V dalším ročníku 2020/2021 nás čeká hodně práce, neustále máme co vysvětlovat, budovat, zkvalitňovat, shánět finanční prostředky pro oddíl a další lidi pro naši práci, trenéry, funkcionáře, hráče a děti.

Popřát nám ať se nám všem daří v dalším ročníku 2020/2021.

S pozdravem „Sportu zdar!“

V Trstěnicích dne: 30.8.2020                                                 za TJ ROZVOJ TRSTĚNICE

Jaroslav Zeman - předseda