TJ   R O Z V O J   T R S T Ě N I C E, z.s.

353 01 Mariánské Lázně, Trstěnice 124

Ohlédnutí Tělovýchovné jednoty za rokem 2019

Vážení sportovní přátelé,

poprvé v 32 leté historii, trvání naší sportovní jednoty byly založeny mládežnické kategorie mladých fotbalistů. Naše tělovýchovná jednota se nyní aktivně věnuje i výchově nových talentů, kdy v současné době máme dvě mužstva mladších přípravek a jedno mužstvo starší přípravky. Na výchově se aktivně podílí kvalifikovaný trenér pan Jan Krampera a celý jeho realizační tým pro mládež. Skvělou práci odvádí jednotliví rodiče dětí, kteří se velmi aktivně zapojili do tohoto soukolí. Na našem hřišti můžete vidět, jak se zde pohybuje přes 30 malých fotbalistů, kteří jsou prvotřídně vybaveni sportovními soupravami, sportovními dresy a vším, co se sportovní přípravou souvisí. Tímto bychom chtěli oslovit rodiče malých dětí jak z místní mateřské školky, tak z obce, aby si společně našli se svými ratolestmi i cestu do našeho sportovního areálu a rovněž se aktivně zapojili do započatého projektu.

Jinak pro Vaši informaci má naše TJ rovněž družstvo „Farmářů“ ledního hokeje, kteří po 47 letech, kdy se pravidelně účastnili v soutěži výkonnostního sportu – krajského přeboru pro nedostatek financí ukončili svoji účast v této soutěži a počínaje rokem 2020 se budou účastnit pouze amatérské soutěže hokeje.

Dále máme dvě fotbalová mužstva dospělých, kteří reprezentují naši obec v 1.A. třídě krajské soutěže a usilují v současné době o postup do krajského přeboru, „B“ mužstvo je v současné době na čele okresní soutěže.

Úspěšně nám funguje v našem areálu naše restaurace, kterou provozuje paní Maria Jakubíková, kde kromě restaurace rovněž provozuje kuchyni, pravidelně vaří obědy i pro občany naší obce, v čem rovněž spatřujeme velký přínos.

Sportovní areál se nám neustále daří jak kvalitně udržovat, tak také kvalitně modernizovat, kdy v letošním roce jsme provedli výměnu veškerých oken, vstupních dveří a provedli jsme kompletní opravu celé fasády na budově v areálu. Jak my, tak občané naší obce se mohou společně pyšnit naším areálem, který již po dlouhou dobu patří k nejlepším v Karlovarském kraji.

V letošním roce byl uspořádán s naší spoluúčastí již druhý ročník charitativního turnaje v malé kopané, „TRSTĚNICE OPEN 2019“, kterého se zúčastnilo 15 mužstev. Turnaj navštívilo více než 400 návštěvníků. Akce se velmi zdařila, pro charitativní účel se podařilo vybrat a následně předat peněžitý dar ve výši 115.000,- Kč, přičemž 15.000,- Kč obdržela Barunka Kloboučníková a 100.000,- Kč obdržel Daneček Vlk. Oba obdarovaní jsou z Mariánskolázeňska. Letos bude uskutečněn již 3. ročník a to v termínu 11.7.2020.

Dne 11.1.2020 bude naší TJ uspořádán I. ROČNÍK PLESU TRSTĚNICKÝCH SPORTOVCŮ, který se bude konat v KD v Drmoul. Na tento ples Vás srdečně zveme.

Touto cestou si rovněž dovolujeme poděkovat za velmi vstřícnou dosavadní spolupráci s Obcí Trstěnice, hlavně paní starostce Heleně Repíkové.

Děkujeme všem občanům obce, rodičům dětí, našim fanouškům za projevenou veškerou podporu při sportovních kláních, ale především děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za finanční i materiální pomoc.

Přejeme Vám všem hodně osobních úspěchů, pevné zdraví a pohodu v roce 2020.

V Trstěnicích dne: 23. 12. 2019

Za: TJ ROZVOJ TRSTĚNICE,z.s.

          Jaroslav Zeman                                                           Mgr. Jaroslav Veselka

          Prezident klubu                                                                      Víceprezident