Ohlédnutí za fotbal.ročníkem 2015/2016 a činností naší Tělovýchovné jednoty.

Dne: 18.6.2016 v klubovně na hřišti - Trstěnice.

Scházíme se, abychom vyhodnotili uplynulý ročník 2015/2016 a připravili se na ročník následující 2016/2017 a rozebrali si problémy, či nedostatky.

Jestliže jsme na podzim v 1.části pohlíželi na přední místa v soutěžích 1“A“třídy a okresním přeboru o postup mezi 8 mužstvy a vše vypadalo, že je v pořádku, tak v zimní přípravě a jarní části nastal obrat o 100% k horšímu.

Snad jediné mužstvo v krajské soutěži je to naše, co netrénuje! Děláte něco pro sebe, pro své zdraví, uvolnit se, zahrát, ale jak je vidět, u vás to neplatí! I když hrajete 1 „A“ třídu, či okres, tak pravidla je potřeba dodržovat, ale většina z vás to nechce pochopit, spíš dělají naschvály, ať s účastí na zápasech, trénincích, či další povinnosti a pravidla nechcete respektovat.

Je zajímavé – výmluvy – prostě, když se nechce, tak to nejde. V e čtvrtek – 26.5.2016 hrálo „B“ mužstvo zápas od: 18.00 hod. a na hřišti, v areálu bylo k dispozici 19 hráčů, a kdyby se jednalo o trénink, kolik by vás tak asi přišlo??? Zamyslete se sami nad sebou.

Celkově jsem s jarní částí velmi nespokojený a zklamaný, především s Vaším přístupem k fotbalu, partě, kolektivu. Jak jsem pozoroval, i někteří hráči přestali mít zájem, nevím, kde byla příčina, co je odradilo. Přestali mít zájem o fotbal, věřím, že to byl jen dočasný výpadek a na podzim se všichni zase zapojí. Například: Velek Jan, Kala Miroslav, Slavík Josef, Rác Milan, Bartůněk Jaroslav, Svoboda Milan, Pitrovský Dominik, Bledý Ondřej, Švihovec Jiří, Helembai Adrián.

Přesto, že máme zázemí, vybavení, podmínky k fotbalu s kompletním servisem, se slušným sportovním areálem, neplatíte nic, žádné členské příspěvky, jen si máte zaplatit 200,- Kč k FAČRU a i to je zde problém (viz. Zeptejte se Ládi Karlíčka).

Tak je z Vaší strany laxní přístup k fotbalu. Chybí doslova srdcaři a těch je zde málo. Ti mladší si nedají říct, poradit od starších, zkušených, každý si myslí, že je mistr světa.

Jsou mezi námi hráči, kteří jsou dotčení – labilní – urážliví – nic se jim nesmí vytknout atd.

-          Každý kdo chce hrát fotbal, by měl na sobě zapracovat a pak jako tým zabojovat.

-          Ti neukáznění, Ti co si dělají, co chtějí a neumí se přizpůsobit kolektivu, pravidlům a trenérům, co vyžadují, tak ti otráví pak i ty ostatní.

-          Sedím na tribuně, diváci, děti a to co se děje na hřišti, nemá s fotbalem nic společného (nadávky, urážky, sprosté nadávky), jen si děláte ostudu.

-          Nepřijdete včas na zápas, někteří hráči to pak zneužívají, že je nás málo na zápas, využívají situace.

-          Tohle vše se má řešit při trénincích, ale musíte na ně chodit (tam se vše vysvětlí, nacvičí, poukáže atd.).

-          Při zápase o poločase je povinnost hráčů jít o přestávce do šatny a ne mezi diváky na tribunu, či jít kouřit. Co je to za přístup a jednání???

Nechci tady papouškovat a neustále se opakovat, ať se zde vyjádří členové výboru TJ, či z realizačních týmů. Je asi pravdou, že u mužstva chybí autorita, ať již trenéra, vedoucího – staršího, zkušeného člověka, který by si získal zdravý respekt.

Určitě zde zazní a vystoupí trenéři, či z realizačních týmů, rozeberou herní pojetí, tréninky, výkony, přístupy k zápasům.

Obsadili jsme nelichotivé 1. místo v loňském ročníku 2015/2016 svou nekázní, disciplínou, morálkou, kde jsme nejvíce ze všech mužstev hrající krajské soutěže získali nejvíce žlutých a červených karet, a především jsme si tak značně oslabili mužstvo v 1.“A“ třídě. Někdy mi stačí, co vidím při domácích zápasech z tribuny na hřišti, co předvádí a dovolují si hráči.

Poprvé a chtěl bych v tom pokračovat, říkal jsem, že budu – budeme sledovat a hodnotit všestranný přístup (tréninky, zápasy, úklidy, zapojení se do další práce u fotbalu atd.) a pokusím se odměnit hráče. Buď poukázkou, kopačkami, či jinak. Po vyhodnocení s realizačním týmem: odměnu dostanou (Pavel Jaroš, Láďa Karlíček, Ruda Kojma, Jiří Máder, Zdeněk Nečas a Matěj Pešek). Děkuji jim a věřím, že i nadále půjdou příkladem.

Velmi si cením, co vše dělali pro fotbal, co dělali navíc, co je to stálo úsilí, nervů a tím za vše mnohokrát děkuji a to: Davidu Kovárníkovi, Petru Nečasovi, Láďovi Karlíčkovi a Milanovi Jahodů.

Když jsem u tohoto děkování, tak nesmím zapomenout poděkovat kompletním realizačním týmům A-B mužstva a celému výboru Tělovýchovné jednoty Trstěnice.

Nyní se zastavím u našeho „servisního týmu“ o kterém se již tak nemluví, zapomíná se na něj. Vše připravuje pro zápasy a pro hráče a točí se kolem fotbalu a TJ. Ať již naši „sekáči“ – Pavel Litman, Láďa Ledvina, či Láďa Beníšek, kteří mezi sebou vzorně komunikují a doplňují se. Láďovi Beníškovi za přípravu hřišť – lajnování atd., zhotovení zápisu k utkání, či řízení hlavního pořadatele.

Panu Miroslavu Fraňkovi a jeho skupině za zajišťování dresů, pití, oprav atd. Naší hospodě – dříve Romanovi Opavů a nyní Marii Jakubíkové, včetně za vzorné udržování pořádku, naší časomíře Romanovi Růžičků, či všem pořadatelům, s tím souvisí i naše KRONIKA TJ, kterou vzorně vede p.Josef Rotbauer a v neposlední řadě p. Petru Kvíčalovi za naše www stránky tj-trstenice.cz

Těchto všem patří uznání a poděkování, všichni vše dělají zadarmo, proto sem dnes byli pozváni, vždyť jsme všichni jeden tým!

Na podzim 2015 se nám podařilo získat 700.000,- Kč od MŠMT z naší spoluúčastí 300.000,- Kč z TJ, s celkovou investicí 1 milion na sociální zařízení WC, sprch, včetně místnosti rozhodčích, kde jsme dne 17.6.2016 dostali písemně z MŠMT závěrečné vyhodnocení dodržování podmínek, které bylo ukončeno bez připomínek.

Naší žádosti v roce 2016 na výměnu oken, dveří, opravy fasády, nám letos z MŠMT nebylo vyhověno – zamítnuto, kde jsme tentokrát neuspěli. Z 15 ti žádostí byla vždy jen jedna realizovaná. Nevzdáváme to, pokusíme se opět zažádat v příštím roce 2017.

Od založení našeho klubu – TJ, nám pomáhá: ZD Rozvoj Trstěnice, Obec Trstěnice, a hlavně sponzoři, včetně generálního sponzora naší TJ - PIVOVAR CHODOVAR, bez kterých by náš pěkný, vzorný sportovní areál a naše činnost ve fotbale, či hokeji neexistovala.

Jak jste sami zaznamenali, neustále se s každým rokem snažíme něco vylepšit, zajistit, udělat atd.

  1. )Ve sportovním areálu se provádí nátěryučilištěm z Plané, vedené p.Jindrou Kovárníkem.
  2. )Buduje se kuchyně p.Jakubíkovou.
  3. )Nyní se musí demontovat – uschovat 4x brány a sítě.
  4. )V úterý 21.6.2016 přihnojit obě hřiště.
  5. )Hlavně musíme zajistit provzdušnění – propíchání hřiště VERTI_DRAINEM 7516, aby se zlepšila propustnost vody a hřiště nebyla mokrá.

INFORMATIVNĚ:

-          Od: 19.07.2016 bychom měli zahájit „letní přípravu“

-          13.08.2016 – začíná 1.“A“třída a Okresní přebor

-          Na podzim (od září 2016) – v sobotu, od: 15.00 hod. tady bude hrát Chodová Planá (rekonstrukce kabin), Obec jim dává peníze.

-          Přihlášky do soutěží byly odeslané – 1.“A“třída, Okresní přebor, Stará garda – dny a časy stejný

-          Horváth Jan – by si měl vzít na starost „B“ tým Okres. přebor (že jste ho přesvědčili Vám děkuji).

-          Odsouhlaste si se mnou všechny údaje, nacionále, spojení. Největší problém mail. adresa, či telefon.

Závěrem Vám chci říci, že jsem hrdý a pyšný na náš klub, ať již fotbalový, nebo hokejový. Zakládal jsem je a budoval a jsou doposud. V příštím roce vstupujeme a oslavíme 30 let fotbalu (1987) a 45 let hokeje (1974). Nervy – starosti – problémy, vystřídaly radosti, kde jsme za tuto dobu získali několik pěkných, výborných úspěchů - ať již divize ve fotbale, v hokeji zase kraj, či vybudovali pěkný sportovní fotbalový areál.

Poznal jsem a vystřídalo se na stovky hráčů v obou klubech.

Děkuji Vám za činnost v naší TJ a mnoho sportovních a pěkných úspěchů.

Za TJ ROZVOJ TRSTĚNICE

Předseda – Jaroslav zeman v.r.

PREZENCE – účast na schůzi:

Zeman Jaroslav, Opava Roman, Franěk Mir., Horní L., Karlíček, Nečas Petr, Nečas Zdeněk, Jaroš Pavel, König Karel, Máder Jiří, Švajgl Jan, Derka Marek, Horní J., Kovárník Filip, Radil L., Pečínka T., Staněk S., Hušek Zd., Slivoně P., Strupl M., Větrovský F., Jahoda Milan, Kojma Rudolf, Beníšek, Ledvina, Fučík, Růřička Ivan a Roman, Kovárník david, Kysela Josef.

Omluveni: Pešek, Ryšánek, Horváth, Květoň.