V á ž e n í  o b č a n é !                   

V posledním prosincovém zpravodaji (Střípkách) v roce 2014, jsem bilancoval vývoj a úspěchy všech našich oddílů Tělovýchovné jednoty Trstěnice, jaké jsme již dosáhly.

Konstatoval jsem, že naše obec, jak občané, tak Tělovýchovná jednota se může pochlubit našim sportovním areálem v Trstěnicích, který patří jako jeden k nejlepším v celém kraji, kde se obec velmi výrazně podílela, jak na údržbě sportovního areálu, či na chodu celé TJ.

Poukazoval jsem na to, že našemu restauračnímu zařízení pro občany, které spolehlivě a velmi dobře vede p. Opava Roman, chybí modernější sociální zařízení pro restauraci a kabiny, které nás velmi trápilo již několik let.

Jak již někteří z Vás zaznamenali, podařil se nám „husarský kousek“. V kabinách – budově č. 124, od: 1.listopadu 2015 nastoupila firma HELLMICH s.r.o., která do konce roku 2015 musí dokončit a předat ve sportovním areálu provedenou „modernizaci a rekonstrukci“ sociálního zařízení. Podařilo se nám na poslední chvíli po velkém úsilí zajistit dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT. Dotace je s 30% spoluúčasti naší TJ Trstěnice zaměřená na sprchy, WC a šatny pro rozhodčí.

Děkuji všem fanouškům, občanům a příznivcům za projevenou podporu při sportovních utkáních, děkujeme vedení OÚ Trstěnice za veškerou pomoc naší TJ.

Přeji vám všem krásné vánoční svátky, pohodu, hodně osobních úspěchů, pevné zdraví a štěstí v nadcházejícím roce 2016.

Za TJ Rozvoj Trstěnice

předseda TJ

Jaroslav Zeman v.r.

V Trstěnicích dne: 2.12.2015