VÝROČNÍ ZPRÁVA - ROK: 2018

Organizace:                        TJ ROZVOJ TRSTĚNICE,z.s.

Sídlo organizace:              Trstěnice 124, 353 01 Mariánské Lázně

IČ:                                         47722851

Právní forma:                    Spolek

Členská základna k 31.12.2018 = IS – ČUS

Oddíl fotbalu FAČR                          130 členů

Oddíl ledního hokeje ČSLH            35 členů

Sport pro všechny (ASPV)                14 členů

Rekreační sport (ZRTV)                   14 členů

Celkem:                                               193 členů

Vybráno za rok 2018 členské příspěvky                      -              87.000,- Kč

Úhrada členství ISFAČR na rok 2019 celkem odesláno          22.600,- Kč

Dospělých                            131 členů                              Mužů – chlapců                  144 členů

Mládeže a dětí                    62 členů                              Žen, dívek                            49 členů

Celkem:                              193 členů                             Celkem:                               193 členů

TJ ROZVO TRSTĚNICE,z.s. (oddílů – mužstev)

                3 fotbalová mužstva dospělých – muži

                2 fotbalové přípravky – žáci, společná mužstva Velké Hleďsebe / Trstěnice

2 hokejová mužstva – muži

1 oddíl – sport pro všechny (ASPV)

1 oddíl – rekreační sport (ZRTV)

V roce 2018 získal spolek dotace:

-          MŠMT č.j.: 31868/2017                  -              42.500,- Kč

-          Obec Trstěnice                                    -              100.000,- Kč

-          Karl.kraj čj: 02033/2018                 -              20.000,- Kč

-          Karl.kraj č.j.: 01915/2018                               -              105.000,- Kč

-----------------------------------------

Celkem dotace:                                                                 267.500,- Kč

Orgány:               Výbor organizace zůstal stejný jako v roce 2017.

Statuárním orgánem je předseda TJ ROZVOJ TRSTĚNICE,z.s. – zůstává – p.Jaroslav Zeman

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

V roce 2018 spolek hospodařil:       Výnosy celkem:                  1 011 578,11 Kč

                                                               Náklady celkem:                                959 662,87 Kč

                                                               Výsledek hospodaření:          51 915,24 Kč

K provozování své činnosti využívá vlastní sportovní zázemí = 2 fotbalová hřiště v obci, včetně celého zázemí. Oddíl ledního hokeje trénuje a hraje soutěže KLM mužů a neregistrovanou soutěž na zimním stadionu v Mariánských Lázních.

Výroční zpráva za rok 2018 zveřejněná:     IS CUS, Krajském soudu v Plzni a na našich vébových stránkách www.tj.trstenice.cz

Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou uvedeny v přílohách této výroční zprávy.

Příloha: Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty za rok 2018

Zpracovala: Jitka Bělohoubková