Vážení sportovní přátelé!

TJ ROZVOJ TRSTĚNICE s členskou základnou více než 150 aktivních sportovců a třemi sportovními oddíly (FOTBAL - s třemi mužstvy, ASP - Asociace sportu pro všechny s dětmi a mládeží a v neposlední řadě - HOKEJ se dvěma mužstvy) si vám dovolují co nejsrdečněji poděkovat za dosavadní materiální a finanční pomoc, která naší Tělovýchovné jednotě byla doposud poskytována. Bez Vaší pomoci bychom nemohli rozvíjet sportovní aktivity v takové míře a úrovni.

Pyšníme se a jsme hrdi, že celou dobu naši členové a sportovci, dosáhli, či dosahují nemalých, významných úspěchů v tak malém klubu a v tak malé obci. Musím také připomenout, že v roce 2005 až 2008 se v Trstěnicích hrála 2. fotbalová liga žen, ASPV – sport pro všechny, kde náš areál mohou využívat i neregistrovaní sportovci, rodiče s dětmi, či veškerá mládež, pro provozování volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Letošní rok 2017 je pro nás velmi významný, obec Trstěnice oslavuje 17.6.2017 – 650 let, kde první písemná zprva pochází z roku 1367. Obec se nachází v nadmořské výšce 558 metrů. Na území žije cca 370 obyvatel.

Fotbalový oddíl naší Tělovýchovné jednoty vznikl v roce 1987, takže letos bude slavit již 30 let svého působení a hokejový oddíl „Farmáři Trstěnice“ bude slavit dokonce 45 let. Tento oddíl byl založen v roce 1972, kdy poprvé vstoupil na ledovou plochu.

Pyšníme se a jsme hrdi, že po celou dobu naši členové, sportovci dosáhli, či dosahují nemalých, významných úspěchů v tak malém klubu a malé obci.

U fotbalu, jsme v r.2005 podali žádost o zapsání do Knihy rekordů, když jsme po dobu 6 ti let z okresní soutěže (r. 1998/1999) postoupili (r. 2004/2005) až do 4.nejvyšší soutěže v ČR a to do „Divize“. Tento ročník vstoupil do novodobé historie trstěnického klubu.

V ledním hokeji, oddíl za 45 let získal mnoho titulů a vítězství. Nyní hraje Krajskou ligu mužů a to je rovněž čtvrtá nejvyšší hokejová soutěž v ČR.

O našich nemalých úspěších svědčí fotografie z každého ročníku, pověšené v naší klubovně na hřišti v Trstěnicích a jsou i zapsány v naší kronice, kterou vede Ing. Josef Rotbauer a která je i na našich internetových stránkách www.tj-trstenice.cz k nahlédnutí.

Na těchto úspěších se podílelo a vystřídalo přes 600 sportovců a členů naší Tělovýchovné jednoty.

Naše TJ má ve svém vlastnictví sportovní areál, s kompletním zázemím kabin a dvě hřiště na fotbal. V roce 2005 – 2010 došlo k rozsáhlému investičnímu záměru, modernizovat a zrekonstruovat celé stávající sportovní zázemí. Hodnota tohoto díla přesáhla 8 mil.korun.

Naše TJ a občané z Trstěnic se tak mohou chlubit naším sportovním areálem, který patří k jednomu z nejlepších v širokém okolí, ne-li v celém kraji a proto si Vás dovolujeme tímto také co nejsrdečněji pozvat na naše jarní zápasy v kopané (viz příloha – Rozpis) do našeho sportovního areálu v Trstěnicích.

Vás všechny, kteří jste se podíleli, stále ještě podílíte a pomáháte naší TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ TRSTĚNICE,z.s., snažíme se Vás zviditelnit, ať již tím, že o Vás mluvíme v médiích, píšeme o Vás, či máte u nás své poutače – reklamní panely kolem fotbalových hřišť v našem sportovním areálu. Pro Vaše potřebné informace si také můžete otevřít a nahlédnout do našich www.tj-trstenice.cz o které se nám stará p.Petr Kvíčala www.pktechnik.eu

Závěrem mi dovolte, abych jménem svým i celé naší Tělovýchovné jednoty Vám všem upřímně poděkoval, za vše co pro nás děláte, neboť bez Vaší pomoci, ať již finanční, nebo materiální bychom nebyli tam, kde dnes jsme a nedosáhli bychom ani takových významných sportovních úspěchů, na které jsme tak pyšní.

 

Ještě jednou – mnohokrát děkujeme za veškerou pomoc naší TJ ROZVOJ TRSTĚNICE,z.s.

V Trstěnicích dne: 21.3.2017                                                      za TJ ROZVOJ TRSTĚNICE,z.s.

                                                                                                              Jaroslav Zeman – předseda