Zpráva o činnosti naší Tělovýchovné jednoty

a ohlédnutí za rokem 2021

Máme za námi rok 2021, kde nás i celou společnost poznamenala pandemie COVID-19. Nejvíce to postihlo a poznamenalo naše A“ mužstvo, hrající 1.A“ třídu – se již třetím rokem pere o postup do Krajského přeboru mužů a vždy se soutěže nedotáhly a my již dva roky nepostoupili. Snad nám to vyjde letos ročník 2021/2022, kde mužstvo dohrálo podzimní část a po 1.polovině vedeme soutěž s 32 body. Nejlepším skórem ze všech 14 ti mužstev 62:16 s 4 bodovým náskokem před druhým mužstvem Karlovy Vary – Dvory. Máme opět našlápnuto k postupu, ale pozor, dle zpráv, TJ Karlovy Vary – Dvory posilují o 4 hráče (Václav Koloušek, Staněk atd), tak vše máme ve svých rukou.

Když jsem začal A“ mužstvem, tento kolektiv – parta pod výborným vedením realizačního týmu (Dvořák, Kovárník D., Chalupský P.), jde ve všech směrech příkladem pro ostatní. Samozřejmě, že vlastní život u mužstva si řídí trenéři mužstva, provádí rozbory. Výborně se podařilo skloubit dohromady mládí a zkušenost. Jen začátek sezóny z důvodu zranění některých hráčů (brankář, stopeři), bylo důvodem ztráty 7 bodů.

I přes toto těžké období pandemie, jsem rád, že tato parta zůstala pohromadě, nikdo z A“ mužstva neodešel, spíše naopak, k mužům našli cestu: Parák Ondřej, Nezval Lukáš, Jacko-Lysák Ondřej, Zeman Marek a Pořádek Roman a tak posílili tento tým. Soupiska A“ mužstva se tak rozšířila na 24 hráčů, což je radost pro trenéry. U tohoto mužstva je vidět, že se posouvá dopředu a kladný a velký ohlas sklízí také realizační týmy. Je jen radost a dobře se to poslouchá. Z různých stran slyšet jen samou chválu, ať již v různých institucích, od krajských funkcionářů, rozhodčích a i od soupeřů. Velmi dobré vystupování a jednání, chování hráčů na hřišti i mimo něj. Přijíždí jednotně oblečení a v neposlední řadě i na slušné vystupování a chování našich fanoušků. Všem tak rád děkuji za jejich přístup.

Naše rezerva B“ mužstvo mě mile překvapilo a vedou si v soutěži velmi dobře v roč. 2021/2022 mužstvo do 1.poloviny soutěže, atakovalo přední místa a nyní se nachází na 5.místě s 24 body se skórem 49:31 , Okresním přeboru.

Před začátkem soutěže jsme sehnali trenéra z Plzně – Aleše Crhu, který svým způsobem odvedl mnoho práce, za což mu velice děkuji. Neměl lehkou úlohu, ani samotní hráči mu moc nepomáhali. Realizační tým který si vytvořil – nefungoval tak jak měl. Ani jako jeden oddíl nefungovalo spojení A“ – B“ mužstva (tréninky, brigády, dokopná atd.). Přestože je na soupisce B“ mužstva 15 hráčů, někdy i doplňující z A“ mužstva týmu, tak někdy bylo obtížné dát dohromady mužstvo, hlavně k venkovním zápasům. Chybí ta parta – kolektiv, který táhne za jeden konec. Těžko si plní i určené, zadané požadavky. Vydaný směrnice u našeho fotbalu nejsou realizovány.

Po vzájemné dohodě v Listopadu 2021, ukončil svou činnost trenér Aleš Crha. Takže 27.11.2021 byla svolaná schůze hráčů B“ mužstva, kde se zúčastnili všichni hráči B“ týmu. (velmi dobrá docházka). Provedl se rozbor celé situace, probraly se veškeré připomínky od prezidenta klubu Jaroslav Zemana a Davida Kovárníka. Hráči pak konstatovali, že chtějí vše řešit, pokračovat ve fotbale a hrát. Na základě toho, byl představen a jmenován nový trenér B“ týmu – Jiří Šanda z Velké Hleďsebe a vytvořen nový realizační tým B“ trenér (Šanda, Nečas, Kovárník Filip, Karlíček L., Bouček J.a Chalupský Pavel).

Nyní více rozeberu mládež:

Jak jsem již několikrát v předešlých zprávách a jednáních konstatoval, v naší TJ Rozvoj Trstěnice nastal doslova převrat a zvrat, kde jsme na podzim r. 2019/2020 poprvé v naší historii založili družstva „mládeže“. Dnes v soutěžích máme tyto kategorie: ELÉVŮ, mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci, cca je zapojeno na 70 dětí.

K těmto kategoriím dětí je vždy zapotřebí dostatečné množství trenérů a vedoucích. Proto Tělovýchovná jednota nechala vyškolit trenéry na licenci „C“, kde se zúčastnili: Pecko, Chalupský Pavel a Petr, Kovárník David, Jahoda, Blažek, Bartůněk, Máder, Pečínka a Brücklerová Tereza a to ve dnech: 21. – 22.10.2020. Těchto 10 adeptů získalo licenci „C“, za kterou náš klub zaplatil 15.000,- Kč. Přesto mě mrzí, že ne všichni se zapojili.

         Jestliže u A“ mužstva poznamenala pandemie COVID -19 postup do Krajského přeboru, tak u mládeže jsme ztratili 20 dětí, které se již nezapojily do soutěží, a přestali hrát fotbal.

          Naší TJ Rozvoj Trstěnice se daří plnit a vytvářet zázemí a spokojenost pro naše děti a rodiče. Naposled jsme zakoupili a doplnili materiální vybavení, včetně 2 malých hliníkových, přenosných branek – JUNIOR 1,20 x 0,80 za které jsme zaplatili 13.600,- Kč. Nyní jsme pro děti zakoupili nové polokošile s potiskem, celkem 53 ks, v ceně 26.500,-, které měly být předány na Vánoční besídce mládeži 11.12.2021, ale vládní nařízení a hygienická opatření Covid-19 nám opět zrušila tuto již připravenou Vánoční besídku pro naši mládež a jejich rodiče. A tak bych mohl pokračovat.

Neustále urgujeme a pracujeme, abychom získali dotaci na vybudování dvou šaten pro mládež. Za projektovou přípravu a vydání stavebního povolení do: 30.8.2022 jsme již uhradili cca 21.000,- Kč. Trpělivě a neustále urgujeme Národní sportovní agenturu (NSA) v Praze.

Jak jistě víte, mládež má založený svůj podúčet, kde si šéftrenér mládeže Jan Krampera sleduje stav. Je tak vše průhledný, kam jdou peníze. Dle směrnice TJ placení příspěvků si sami rodiče odsouhlasili, že za jedno dítě budou za rok platit 700,- Kč, právě do svého rodičovského fondu na účet číslo: 19-0780690339/0800 kde si sami rozhodnou, na co peníze použijí (letní soustředění, kemp, či doplnění vybavení pro mládež atp.).

V roce 2021 pracovali s mládeží tito trenéři, či vedoucí: Krampera J., Synková, Jahoda, Máder, Vítek, Majerčíková, Pečínka, Hlávková, Schwertschal J., Brücklerová a nyní na podzim přišla zkušená trenérka Kuvíková Kristýna. Tomuto kolektivu chybí více lidí k mládeži – úkol je teda jasný, pokusit se získat nové tváře, ať již z rodičů, nebo jiné, kteří by pomohli a chtěli pracovat s dětmi.

KLADY U MLÁDEŽE:

  1. ) Pokračovat v osvědčených poradách trenérů, celých realizačních týmů mládeže vždy 1x za měsíc, a vždy přizvat „koordinátora mládeže“ – Davida Kovárníka.
  2. )Osvědčila se spolupráce s rodiči, které je potřeba pozvat alespoň 2x do roka. Po soutěži v létě, na takzvanou „dokopnou“ a v zimě ke konci roku na „Vánoční besídku“. Zde se hodně získá, zařídí, projedná a rodiče jsou o všem informovaní!
  3. )Dne 11.6.2021 pod hlavičkou FAČR Daniela Synková zorganizovala nábor dětí, kde se zúčastnily 4 mateřské školy (Trstěnice, Tři Sekery, Velká Hleďsebe, Klimentov) v počtu 69 dětí. Všechny svezl je autobus. Akce se povedla, vyšlo i krásné počasí, výborná organizace a příprava. Děti si odvezly balíčky a medaile. Bylo zajištěno i občerstvení a zde bych chtěl hlavně poděkovat Daniele Synkové (nyní na mateřské dovolené) a pak i všem, kteří si našli čas, anebo se uvolnili, aby pomohli, a to: Bartůněk, Kovárník D., Janecká, Chalupský P., Jahoda, Hraško, Hlávková, Vítek, Jiroušek a Tereza Brücklerová. I nadále každý rok to zopakovat.
  4. )Dne: 24.4.2021 jsme zabezpečili a zorganizovali ukázkový trénink mládeže pod vedením bývalého reprezentanta České kopané Pavla Horvátha k ruce sebou měl ligové fotbalisty – Petra Grajcara a Romana Pavlíka. Realizace této myšlenky byla úspěšně hodnocena. I v dalších letech bychom chtěli v této myšlence pokračovat.
  5. )V neposlední řadě bychom měli a chtěli pokračovat v letním soustředění mládeže v kampu, či příměstské části. II. Ročník proběhl 9.8. – 20.8.2021, který se opět povedl a byl vzorně připraven realizačním týmem mládeže.

Cíl klubu je jasný, musíme vytvořit u mládeže kolektiv, aby se dětem a rodičům u nás v Trstěnicích líbilo, aby vše fungovalo a aby tady chtěli i nadále zůstat a přivést k nám další děti. Toho docílíme jedině tak, že trenéři a realizační týmy budou na úrovni, budeme mít pro ně vybudované zázemí a další akce. Proto musíme vždy práci a akce s mládeží prezentovat. Vlastní rozbory, problémy , herní soutěže u všech 5 ti mužstev si vyhodnocují 1x za měsíc na poradě trenéři.

Zázemí vylepšíme, až se nám podaří vybudovat pro mládež dvě šatny (závisí na dotaci). Rozšířit a sehnat další lidi – trenéry atp.

Závěrem:

Za dané situace musíme tento rok s mládeží hodnotit jako povedený. Obrovská pochvala a velké poděkování patří všem trenérům – vedoucím – realizačním týmům a ostatním, kteří se točí kolem mládeže. Co tomu vše obětujete, času, úsilí, ale i především máte velkou zodpovědnost. Nesmím také zapomenout na rodiče dětí, kterým děkuji za vstřícnost, spolupráci, že si k nám našli cestu a dováží sem své děti.

Musím říci, že po stránce sportovní činnosti naše všechna mužstva obstála.

Nesmírně si vážím těch, kteří odvádí ve své činnosti maximum pro náš oddíl, jak u dospělých, tak i u mládeže. Ať již v našem sportovním areálu, servis který zajišťují pro mužstva, lidi kteří dělají vše zdarma a navíc, ve svém volném čase. Děkuji Vám, bez těchto obětavých lidí, by asi náš fotbal již nebyl.

Výbor Tělovýchovné jednoty Trstěnice se scházel každý měsíc, kde vždy měl co řešit, či zabezpečovat potřeby pro chod celé TJ. Úkoly které vyplynuly z Výboru, byly každý měsíc vyhodnoceny. Všichni pak museli tyto požadavky řídit a předávat našim členům – fotbalistům. Přesto tato práce je neoceněná a nikdy nebude. Musí nás to bavit a mít z této činnosti radost.

Vše se dnes odvíjí od peněz. Pro nás je to o to více složitější, že jsme spolek a subjekt, který vlastní celý areál a všechny náklady, ať již provozní, investiční, si musíme financovat z naší pokladny. Takže jsme závislí na příspěvcích od menších i větších sponzorů – partnerů, ale také především na získání dotací. Tímto bych chtěl poděkovat, že mi pomáhají s různými žádostmi Jitka Bělohoubková a Ing.Lubomír Voldřich. S tímto souvisí i vedení podvojného účetnictví v naší TJ – profesionální firma: MARIENSERVIS s.r.o. z Mariánských Lázní – Janě Polákové, která má nás na starost. Musí vždy zasílat vyúčtování dle rozhodnutí k dotacím, ale i tato služba nás ročně vyjde na 30.000,- Kč/ rok. Ale máme to pak vše v naprostém pořádku.

IV.ročník charitativní turnaj „Trstěnice open 2021“ – organizátoři p.Kunert, Daneziev, Paseka, ve spolupráci s naší TJ Rozvoj Trstěnice, který se konal dne: 17.7.2021, za účasti 19 ti mužstev. Naše mladé mužstvo obsadilo pěkné 2.místo, ve složení: Chlapec, Synek, Dvořák, Oleksink, Starenko, Lorenc, Hraško, Osvald, Labaj, Kvěšek a Ilko. Celkový výnos z turnaje činil: 265.000,- Kč pro Adélku Burianovou.

Během těchto 4 ročníků se organizátorům podařilo vybrat: 635.000,- Kč a to pro: Barunku, Danečka, Magdalenku a Adélku. Tento charitativní turnaj „Trstěnice open“ se dostal do podvědomí veřejnosti v širokém okolí. Teď je již připravován 5. Ročník a to na sobotu – 16.7.2022. Zde patří velké díky a uznání všem, kteří se podílí na přípravě tohoto již vyhlášeného, velkého turnaje!

Chceme-li se neustále posouvat do předu, musíme být na sebe stále náročný, máme pořád co zlepšovat, celá kolektiv „fotbalová rodina“. Někdy u některých hráčů, či funkcionářů chybí to „srdíčko“ a vztah k našemu fotbalu.

Ani letos 8.1.2021 jsme nemohli uskutečnit a pokračovat „Trstěnickým plesem sportovců“, který jsme měli pořádat pro získání finanční částky do naší pohladny, jak se nám povedlo u I.ročníku – 11.1.2020. Opět nás zastavil i tentokrát pandemie COVID-19.

Daniela Synková připravila – zorganizovala 28.5.2021 a zabezpečila 60 ks „klubových šál“, pro naše fanoušky a příznivce, které se povedly a měly velký úspěch. Ještě si je můžete koupit v naší Klubovně u p.Jakubíkové.

Chválím přístup i některých členů a hráčů naší TJ (Novák, Dvořák, Chalupský Pavel), kteří ve svém podnikání, či ve své firmě, sehnali peníze a zhotovili si reklamu v našem sportovním areálu a pomohli tak naší TJ finančně.

Velkou významnou výhodou pro náš chod a život naší Těl.jednoty má pro nás partner Zemědělské družstvo Rozvoj Trstěnice, kde můžeme využívat různé služby a možnosti a to nám mohou jen ostatní TJ závidět.

Pro veřejnost a pro nás všechny o naší práci a činnosti TJ je vždy zveřejňována na našich webových stránkách: www.tj-trstenice.cz , Petrem Kvíčalou a zaznamenávána naším dlouholetým zkušeným kronikářem Ing.Josefem Rotbauerem, kterým tímto za jejich odvedenou práci velice děkuji.

Věřím, že se „jarní soutěže 2.část ročníku 2021/2022“ rozjede na plno a fotbal se bude pro diváky hrát. Že nás nezastaví COVID-19.

Zvlášť jsem zpracoval rozsáhlou zprávu k našemu areálu, k údržbě a provozu, kterou rovněž všichni dostanete, aby jste získali přehled a informaci, co nás vše stojí a na co musíme neustále shánět peníze. Jestli jsem něco opomenul, či jsem zapomněl někomu poděkovat, tak mi to promiňte. Vždyť se toho za celý rok odehraje hodně, a pak si na vše nevzpomenu.

Ještě mě mrzí, že někteří lidi z venku, cizí, či z okolí jsou tak zlí, závistiví a nepřející, hledají pomluvy – dezinformace proti naší TJ – fotbalu či lidem. Apeluji na Vás, nenechte se odradit, znechutit, posuďte a vidíte sami, jak pracujeme a žijeme fotbalem. Tyhle lidé nám nesahají ani po kotníky.

Chci Vám ještě jednou upřímně poděkovat a vážím si Vaší práce, kterou zdarma a skvěle pro náš fotbal a celou TJ Trstěnice děláte. Děkuji všem našim sponzorům, partnerům, kamarádům, příznivcům, rodičům, ale především Pivovaru Chodová Planá, OÚ Trstěnice a ZD Rozvoj Trstěnice.

Závěrem bych chtěl říci, že asi nastal čas, kdybychom ve svých řadách měli vybrat za mě předsedu TJ, člověka, který by vše po mě převzal. I když nerad, věk nezastavíte, je mi přes 70 let a musím být soudný a zodpovědný uvolnit místo mladším. Dokud budu moci, tak budu pomáhat, radit. Ubývá síla, vitalita a beru vše již jinak než Vy (nevrlý, nervózní, vše mě již rozčiluje atp). Vždyť jsem vše zakládal a 50 let dělal předsedu (velitele) a myslím, že je za mnou vidět kus poctivé práce. Dovoluji si tvrdit, že v celé ČR je málo lidí, kteří založili a řídili 50.let TJ. V roce 1972 jsme založili TJ- zaměřenou na hokej, kde jsme získali mnoho úspěchů, hráli 4.nejvyšší soutěž v ledním hokeji a nikdy jsme nechtěli již dál postoupit z Karlovarského přeboru. Již jsme neměli peníze, ani podmínky. V roce 1987 jsme založili organizovaný a registrovaný fotbal a rovněž jsme dosáhli mnoho pěkných úspěšných let – Zážitků a vzpomínek. Naše družstvo žen hrálo II. ligu r. 2005, muži postoupili do 4.nejvyšší soutěže v ČR a to do „divize“, získali jsme mnoho prvních míst a pohárů, postupů. V roce 2004 jsme dokonce zažádali o zapsání do Guinessovy knihy, kde jsme z okresního přeboru každým rokem za sebou postoupili až do divize.

Vybudovali jsme krásné zázemí, sportovní areál „doslova z louky“. Nyní je jeho hodnota naceněna přes 20 miliónů korun (21.853.750,- Kč). Měl jsem v životě velké štěstí, že jsem se obklopil skvělými lidmi, bez kterých bych sám nic nedokázal, bez rodiny, přátel atd. Těmto všem by měla svítit „svatozář“, velice si vážím jejich práce, kterou pro sport odváděli. Byl bych rád, kdybyste pokračovali v započaté práci směrem, který jsem takto nastavil. Posuďte sami, nebo ať posoudí jiní, jestli to byla správná cesta.

S přáním bych všem popřál, ať se nám všem daří i v následujícím roce 2022.

S pozdravem: našemu sportu „ZDAR“!

V Trstěnicích dne: 5.12.2021                                      za TJ ROZVOJ TRSTĚNICE,z.s.

Jaroslav Zeman - předseda