Upřímné poděkování, pozvání na mistrovská utkání

TJ ROZVOJ Trstěnice sezóna 2020 / 2021

Vážení partneři, sportovní přátelé,

Dovolte nám, abychom Vám touto cestou opravdu upřímně poděkovali za Vaši dosavadní spolupráci, za materiální či finanční pomoc. V dnešní době je každá pomoc z Vaší strany pro naši Tělovýchovnou jednotu velmi důležitá, vítaná a velmi ceněná.

Pro Vaši informaci, naše TJ začala s výchovou nových talentů a to tak, že v současné době již máme dvě mužstva starších přípravek, jedno mužstvo mladší přípravky a jedno mužstvo starších žáků. Tento projekt se nám podařil zrealizovat. U jednotlivých mládežnických mužstev máme plně obsazené realizační týmy s kvalifikovanými trenéry.

TJ – oddíl kopané má čtyři mládežnické oddíly + dvě mužstva dospělých. Dále má TJ jedno mužstvo dospělých ledního hokeje.

Všechna mužstva vystupují v okresních a krajských soutěžích na veřejnosti, kde reprezentují jak Obec Trstěnice, tak také sportovní oddíl a samozřejmě i Vás partnery.

Hráči a vedení klubu si plně uvědomují, že bez Vaší pomoci bychom nemohli existovat. Pyšníme se naším sportovním areálem v Trstěnicích, kde rádi uvítáme Vaše logo na reklamních tabulích kolem hřiště, kde můžete prezentovat Vaši firmu. Další případné informace o naší TJ naleznete na našich klubových webových stránkách: www.tj-trstenice.cz

Zároveň si Vás zdvořile dovolujeme pozvat na naše mistrovská utkání v sezóně 2020 / 2021.

Ještě jednou Vám děkujeme za veškerou pomoc, naší podporu a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

Za TJ ROZVOJ TRSTĚNICE,z.s.

          Jaroslav Zeman                                                           Mgr. Jaroslav Veselka

          Prezident klubu                                                                      Viceprezident

V Trstěnicích dne: 19.8.2020